Список опублікованих праць за темою дисертації

 

Статті у наукових фахових виданнях

Сотник О.Н. Основные проблемы перехода к глобальному информационному обществу  / Л.Ф. Чумак, О.Н. Сотник, С.В. Тихенко // Механізм регулювання економіки. – 2006. – № 1. – С. 86­-98. Особистий внесок: проаналізовано основні переваги та проблеми, що виникають під час впровадження ІКТ, досліджено основні підходи до їх оцінки.

Сотник О.Н. Подходы к оценке социально-экономического развития в информационном обществе / Л.Г. Мельник, О.Н. Сотник // Економіка розвитку. –2006. – № 2(38). – С. 55-60. Особистий внесок: проаналізовано основні підходи щодо оцінки ступеня впровадження ІКТ у країні та ролі ІКТ у забезпеченні економічного розвитку.

Волк О.М. Методичні підходи до визначення впливу інформаційно-комунікаційних технологій на еколого-економічний розвиток країни / О.М. Волк // Механізм регулювання економіки. – 2008. – №2. – С. 233-238.

Волк О.М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб досягнення сталого еколого-економічного розвитку України / О.М. Волк // Економічний простір. – 2008. – № 17. – С. 221-226.

Волк О.М. Еколого-економічна ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій в Україні / О.І. Карінцева, О.М. Волк // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 2. – С. 24-29. Особистий внесок: запропоновано методичний підхід щодо еколого-економічного обґрунтування впровадження ІКТ; здійснено прогнозні оцінки еколого-економічної ефективності використання ІКТ в Україні; проведено систематизацію ефектів від використання ІКТ.