Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій

Просмотров: 3927Похожие книги

Ю.М. Мельник - Економіка та управління знаннями. Конспект лекцій

І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)

- The geometry and physics of knots – Atiyah M.

Р.Курант, Д.Гилъберт - Методы математической физики т.2

І.В.Крапивний - Звіт про науково-дослідну роботу. Інституційні й економічні чинники інноваційного розвитку в контексті глобалізації економіки