ТЕМА 7 НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ