7.1 Актуальні напрями наукових досліджень

 

Таблиця 7.1 – Основні наукові напрями, що розробляються у СумДУ [90]