ЗМІСТ

 

Вступ

ТЕМА 1Методологічні засади економіки знань…………………………….....4

ТЕМА 2 Знання як інформація…………………………………………………13

ТЕМА 3 Знання у сучасних організаціях………………………………………28

ТЕМА 4 Інтелектуальний капітал………………………………………………47

ТЕМА 5 Управління знаннями та інновації……………………..…………….59

ТЕМА 6 Менеджмент знань у практиці менеджменту організації…………..68

ТЕМА 7 Науково-технологічний розвиток як об’єкт дослідження

 економіки знань………………………………………………………………....85

ТЕМА 8 Організація трансферу знань………………………………………..118

ТЕМА 9 Організація наукової роботи і освіти в Україні……………………131

Список використаної літератури ……………….………………….…………143