1.3 Понятійний апарат економіки знань

 

Економіка знань:

1) соціально-економічна система, що ґрунтується на отриманні знань (поняття тотожне до інформаційної економіки);

2) економічні відносини, що виникають в галузі отримання знань [50].