О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем

Просмотров: 1017Похожие книги

О. Балацький - Звіт про науково-дослудну роботу. Теоретичні і методичні питання оцінки і прогнозування економічного потенціалу соціально-економічних систем

С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем

Борисенко А. А. - Философия здоровья

О.В. Крицька, В.В. Дода - Методи ендоскопічної діагностики і лікування

А.М. Куліш - Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету. Ч.1.