Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Інтелектуальна власність - І.П. Каплун

 

 

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління                                                      В.Б. Юскаєв

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

з курсу “Інтелектуальна власність”

для студентів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

У двох частинах

Частина 1

 

Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам

 

 

Укладачі:                                                        І.П. Каплун

                                                                       Е.В. Колісніченко

                                                                       В.О. Панченко

                                                                       А.А. Папченко

 

Відповідальний за випуск                               А.О. Євтушенко

 

Декан інженерного факультету                       О.Г. Гусак

 

Суми Видавництво СумДУ

2009