Анотація

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності

Конспект лекцій

для студентів спеціальності

7.030507, 8.030507 “Переклад”

денної форми навчання

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри теорії

та практики перекладу

як конспект лекцій

з дисципліни «Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності».

Протокол № 7 від 10.01.2011р.

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2011

Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності. Конспект лекцій - С. О. Швачко

 Суми : Сумський державний університет, 2011. – 141 с.

 

Кафедра теорії та практики перекладу

Linguo-cognitive aspects of quantitative: course of lectures / compiler S. O. Shvachko. – Sumy : Sumy State University, 2011. – 141 p.

 

Theory and practice of translation department