Група слів–вимірювачів, що асоціюються з назвами контейнерів, посуду

Із розвитком обміну продуктів виникла необхідність у вимірюванні кількості різних речовин. Сипкі речовини та рідину вимірювали шляхом наповнення ємностей. Згодом людина навчилася фіксувати константи еталонів ваги.

"У розумінні числових величин та просторових відношень було зроблено незначний прогрес до того, як люди перейшли від збирання їжі до її виробництва, від полювання та риболовлі – до сільського господарства. Це суттєва відміна, переворот, під час якого пасивне ставлення людини до природи замінюється активним, визначає початок нового кам’яного століття, неоліту. Ця визначна подія в історії людства відбулася близько десяти тисяч років тому, коли льодовик, що покрив Європу та Азію, почав танути й звільняти місце лісам та пустелям" .

При вимірюванні ваги рідини та сипких речовин спочатку людина використовувала ємності, що давала природа, наприклад, морські мушлі, потім людина навчилася виготовляти місткості сама не лише для зберігання продуктів, а й для визначення ваги останніх, наприклад: відра, кухлі, миски і т.ін.

В англійській мові виокремлюється ціла група слів міри ваги цього тематичного ряду.

Chaldron спочатку має значення "місткість великого розміру", "об’ємна міра" від ст. фр. chaldron. Основи цього слова трапляються в ісп. сhaldеron, італ. caіldorone, лат. caldarium, caldaria "казанок". В англійській мові слово chaldron з’являється у середньоанглійський період і вживається, як і в інших мовах, у значенні "ємність, казанок".

A chaudorne of water [OED]. Fill up the chalderon with faire water [OED]. The juice is boiklled first in a very larger copper or chaldron [OED].

Yate’s mind was like a chaldron in which toiled the general tension in town, the expectation of getting to Yasha, the anger of Bing, the gradual tempering pain at the loss of Thérésa (St. Heym).

Слово chaldron, за даними OED, має безпосереднє відношення до вимірювальної лексики: "A dry measure of 4 quarters or 32 bushels, in recent times only used for coals (36 bushels)".

This afternoon came my great store of Coles in, being 10 caldron (1664). Lime…from 6 to 18 a perchaldron of 36 bushels.

Раніше ця одиниця використовувалась у Шотландії під час зважування зерна, вапна, вугілля. Pistor habeat ad lucrum de qualibet celdra. Вважають, що пізніше цю міру було завезено на ринки Лондона разом із товарами. Chaldron-wagon в англійській мові має значення "посудина в 1 калдран". The content of the chaldron wagon is 217989 cubic inches. Іноді жартома це слово вживається для позначення "міра рідини". Пор.: Whole chauders of strong alo [OED]. Семантичну еволюцію слова chaldron можна зафіксувати таким чином:

 

Chaldron посуд в 1 кал.        міра рідини (1555)

"контейнер",

"посудина" (1300) міра сипких речовин(1300)

 

В. Скіт зазначає, що слово barrel уперше зафіксоване у середньоанглійський період (у творах Чосера) у формі barel "бочка". В OED реєструються й інші паралелі названого слова: ісп. Barrіl, італ. Barіlе, сер.лат. barіlе, barrilus "бочка", "міра рідких речовин". Основи цього слова трапляються і в українській мові (пор.: Ой лопнув обруч та й біля барила (з народної пісні). В яке барило не можна води налити?).

Смислова структура слова barrel має значення "діжка", "міра рідких та твердих речовин", наприклад: An hundred barelis of oyle [OED]. Corn was then at 50 a per Barrel [OED] (1672). Two barylles…ful of bawne [OED]. We’ve got sheep’s kidneys for supper, and fresh ale just from the barrel (R.D.Blackmore).

Слово barrel часто вживається для позначення "спиртного". His children knew his weak side and omitted to ask a favour till the barrel worked [OED]. (Пор.: рос. – Купил бутылку. Пошел черт гулять по бочкам).

Крім того, слово barrel може вживатися для позначення предметів, які за формою нагадують бочку – the barrel of a windless, the barrel of a watch, the revolving barrel of a musical box, barrel organ, etc. Це слово вживається для номінації невизначеної кількості (пор. a barrel of fun, a barrel of money).

У США barrel вживається для позначення грошей для політичних кампаній. There is a plenty of evidence that the head of Mr.Lodge’s barrel has already been knocked in [OED].

Семантичну еволюцію цього слова-вимірювача можна відобразити таким чином : "посуд" → "наповнення посуду"→ "посуд визначеної ємності" →"міра ємності"  → "невизначена кількість".

Бушель – міра об’єму сипких та рідких тіл в Англії та лише сипких – у США. 1 англ. Б. дорівнює 36,368 л., 1 амер. Б. дорівнює 35,238 л. В. Скіт зазначає, що це слово прийшло в англійську мову з грецької через латинську та французьку. Перша форма фіксується у середньоанглійський період, у Чосера – bushel. Ранні основи слова bushel простежуються і в романських мовах: ст. фр. boissel, пізн. лат. boissellus, buscellus, buxida "ящик", гр. πυξίς "ящик".

Смислова структура bushel має такі значення: "міра ваги сипких речовин" (зерна, фруктів, борошна, пшениці, вугілля, золота, яблук), "міра рідини", а також "посуд визначеної ємності". A bushel wheat was at foure shillings or more [OED]. Habebit 111j busselles de bericorn [OED]. An English Imperial contains 60 lbs of average wheat or 80 lbs liquid measure [OED]. I think this Italian up here on the corner sells coal at twenty – five cents a bushel (Wh.Dreiser). So we got ten pounds of potatoes, a bushel of peas, and a few cabbages (Jerome K. Jerome).

Слово bushel має також значення "невизначеної кількості":

Bushels of girls…there always are bushels of girls somehow; here they come [OED].

Смислова структура слова bushel у схемі має такий вигляд:

 

Bushel     міра сипких           посудина в один бушель

"ящик"   речовин  (1382)

                (1300)

 

невизначена кількість          міра рідких тіл (1483)

 

У деяких лексикографічних джерелах ззнаходимо гіпотезу про генетичний зв’язок слів gallon та gill, але, за твердженням авторів OED, цей зв’язок простежується пунктирно, невиразно. В OED реєструються такі паралелі слова gill: ст. фр. gille, gelle, сер. лат. gillo, gellus "сосуд", "міра вина". А в словнику В. Скіта трапляються основи сер. а. gille, gуlle, італ. gerla "кошик". В. Скіт висловлює припущення: " пізн.лат. gerula "кошик, який носять на спині", а також "міра вина"; лат. gerero "нести". Усі значення досліджуваного слова засвідчують приналежність слова gill до вимірювальної лексики:

 

Gill          міра рідини (1275)                посуд в 1 джил (1440)

"кошик",

"посудина"             міра твердих тіл (1612)

 

O was I quart, pint or gill

To be scrubb’d by her delicate hands [OED].

They measure their black Tynno, by the Cill, the Toplippe, the Dish and the Foote, which containeth a pint, a pottoll, a gallon, and towards two gallons [OED].

Основи слова gallon трапляються в ст. норм. galun, gallon, центр. ст. фр. jalon, сер. лат. gallon – om. Автори висловлюють припущення про те, що досліджуване слово має зв’язок із фр. jelet "миска" і на підтвердження цього проводять такі паралелі: ст. фр. galot, jalet, лат. gallota, ст. а. zollot "миска", порт. Galhets "кружка", ст. фр. galaie, galeie, лат. galleta, ст. а. zollot "миска", порт. galheta "кружка", ст. фр. galaie, galeie, jalaie "міра рідини" [OED]. В. Скіт про генетичні зв’язки цього слова робить таке зауваження з огляду на суфікс -on: jalon – gallon позначає "велика миска".

Вживання слова gallon для позначення "міри ваги" підтверджують такі приклади: Take a Gallon of Wheat, and Oat-meal flower [OED]. I’d far rather pay a shilling for a gallon of bread than have it so very cheap [OED]. Guys that always talk about how many miles they get to a gallon in their goddam cars (Sallinger). Це слово вживається також для позначення "посудини в 1 галон". And then he had fetched away a three-gallon jug of whisky, too, that he found under a wagon when he was starting home through the woods (Twain).

Поняття "багато" виражається цим словом, наприклад: To require your gallonde of godbwyes [OED].

За даними OED, слово hogshead належить до давніх пластів англійської мови, його основи простежуються у германських мовах: флам., гол. oxhooft, суч. гол. okjshoofd, oxhoft, сер. н. н. hukeshovet, ниж. н. okshŏfd, нім. oxhoft, дат. oxehoved, швед. oxhufvund.

Деякі лексикографічні джерела відносять функціонування досліджуваного слова до 14-го ст. Воно складається з hog та hoad, а не ox та hide, як стверджують популярні джерела.

В. Скіт вихідне значення цього слова тлумачить як "велика посудина" (Skeat).

У своїй еволюції слово hogshead збагачується значенням "міра рідини", числова константа якої залежить від характеру вимірюваного, фактора часу та місця (до 1423 р. вона дорівнювала 63 галонам, а після 1423, згідно з виданим наказом, – 52 ½ галона).

Dear Tеss, keep up your spirit, and we mean to send you a Hogshead of cider for your wedding, knowing there is not much in your parts, and thin sour stuff what there is (Hardy).

Іноді слово hogshead вживається для позначення людей, які чимось нагадують тварин. This man is just a hogshead of sense [OED]. У сучасній англійській мові це слово може позначати також "велику кількість спиртного".

Основи слова pint чітко у лексикографічній літературі не простежуються, але, на думку деяких авторів, першими значеннями цього слова були "малюнок", "замальовки", "художник". Дослідження еволюції слова pint дає нам можливість побачити механізм називання предметів за їх ознаками. Так, кружка в англійській мові отримала назву pint тому, що на ній були якісь малюнки, а можливо й мітки. (Пор. аналогічну еволюцію слова storey "поверх", вихідне значення якого було "оповідання", "історія").

У своїй еволюції це слово вживалося для позначення "кварти", "напоїв", "міри рідини (або зернових)", "невизначеної великої кількості".

Pints and half-pintes [OED]. Ere I had finished my pint [OED]. I suppose a pint of Catmeal equal to half a pint of rice [OED]. After another pint, the ex-professor sounded off on his favourite subject (Carter). 1 pt bitter beer every six hours (Jerome K. Jerome).

Значення слова  pint можна надати графічно таким чином:

 

Pint         напій       міра рідини (1384)

"кварта"

                велика кількість (1767)

 

посудина                міра сипких

                (1483)     речовин

Спочатку слово pipe асоціювалося з пташиним співом (лат. pipare "цвірінькати, співати"). All from the repetition pi-pi of the cry of a young bird (Skeat). Основи слова pipe трапляються в різних мовах: ст. фр., сер. фр. pipe "діжка для вина", "міра рідини", ісп., порт. pipa, італ. pippa "посуд циліндричної форми". Смислова структура слова pipe вміщує у своєму об’ємі некількісні та кількісні значення "музичний інструмент"→ "діжка"→ "міра рідини" і т.д. Як одиниця вимірювання pipe використовувалась у різних мовах, наприклад: Do chescun Pype ou Vessel do tiel Vyn douce [OED]. About 20,000 pipes of brandy are annually exported [OED].

Пор.: "В 1813 году годовое производство вина достигло внушительной цифры в двадцать две тысячи пип; в 1845 году оно упало до двух тысяч шестисот шестидесяти девяти пип, в данное же время оно едва достигает пятисот пип" (Ж. Верн).

Семантична еволюція слова pipe виражається у послідовності значень:

Pipe "пташиний спів" → "флейта" → "щось таке, що нагадує флейту" → "діжка" → "міра твердих та рідких речовин". "Це дивне слово подорожувало скрізь, ідентичність цього слова у різних мовах пояснюється його походженням з давньоєврейської" .

У лексикографічних джерелах основи слова sack реєструються у різних мовах: лат. saccus "сумка", "мішок", "мішковина", гр. σάκκος, ст.євр. sag "мішковина", "мішок для зерна", сер. гол. sak, гол. zak, ст. в. н. sac, сер. в. н. sac, суч. н. sack "мішок", ст. норв. sekk-r "мішок", ст. а. sæc, гаел. sac, уел. sach, угор. ssak, рос. сак, пол., чеськ., серб., алб. sak [OED]. Перелічені основи опосередковано або безпосередньо пов’язані з грецькими та латинськими формами.

Смислова структура слова sack має значення кількісного та некількісного характеру. Пор. "мішковина", "костюм з грубої тканини", "людина, що розкаялася", "покарання". Вектор вимірювання в англійській мові може бути поданий таким чином:

 

Sack        тканина   покарання

"мішок"  спеціального

(1000)     призначення

 

вміст мішка           міра твердих тіл

(1375)

В. Скіт повідомляє, що слово ton вживається для позначення ваги; tиn – посудина. При цьому це одне й те саме слово. Воно має значення: "велика діжка", потім "вміст великої діжки", і, нарешті, "велика вага". Основи цього слова простежуються в різних мовах з давніх часів: а. сакс. tunne, гол. tönde "діжка", ісл., швед. tunna, дат. ton "діжка", нім. Tonne "діжка", "велика вага", лат. tunna, tonna, фр. tonneau "діжка", ірл., гаел. tunna. За даними OED, досліджуване слово у середньоанглійський період під впливом французької мови графічно зображується tonne, а у 16-17-му ст. – tun. З 1688 р. слово tun вживається для позначення "діжка" та "міра рідини", а tоn – для "міри ваги".

Досліджуване слово характеризується поліфункціональ-ністю: воно використовується для позначення "міра лісу" (40 куб.футів), "міри твердих тіл", "міри рідини". Ton of Rough timber, 40 feet, the load 50 feet, is only used when timber is hewn for the navy [OED]. A ton of flour, in commerce, is S sacks or 10 barrels; a ton of potatoes, 10 bushels [OED]. The total quantity which exploded was about 3,700 lb or not far short of two tons, 2,000 lb, being reckoned as a ton in measuring explosives [OED].

У фігуральному контексті tons має значення "багато".

- I say: Do you kill many pirates?

- Tons! [OED].

Еволюцію значень досліджуваного слова можна зафіксувати таким чином:

 

Ton         міра рідини            одиниця  багато

"діжка"   та твердих тіл        водомісткості        (1895)

 

Група слів–вимірювачів, що асоціюються з числівниками

Про кількісні характеристики об’єктивного світу, що оточуює нас, можна дізнатися шляхом обчислення та вимірювання, взаємозв’язок та взаємообумовленість яких стають очевидними і під час вивчення мовних засобів номінації кількості. Так, у прикладах типу two cups of coffee, three gallons of wine, five sticks of wood, six cakes of soap та ін. кількісне визначення іменників (wine, coffee, wood, soap) позначається числівником та іменником (two cups, three gallons, five sticks, six cakes), що віддзеркалює взаємообумовленість згаданих процесів (обчислення та вимірювання). Взаємозв’язок цих процесів підтверджується також еволюцією окремих слів. Так, слова brace, yoke, span у своїй смисловій структурі мають значення лічильного слова (вживаються для передачі поняття парності, двоїни) та слова-вимірювача (вживаються для номінації еталонів вимірювання). Лічильні слова, вимірювачі у мові мають спільну із числівниками функцію кількісних атрибутів. Адекватність їх функціонування приводить до абстрагування форм та до зближення із числівниками. Пор.: While yet many score yards off, other rhythmic sounds, then those she had quitted became sudible to her: sounds that she know well – so well (Hardy).

Who weighs about twelve stone? (Jerome K. Jerome).

У цих реченнях score та stone не мають морфологічної оформленості іменників. Процес часткового зближення із числівниками можна проілюструвати на такому прикладі: Drink a pint (of) milk a day, де слово-вимірювач a pint може поєднуватись із означуваним словом milk прийменниково та безприйменниково. На рекламах Англії трапляється іноді й такий варіант цього речення: Drinka pinta milka day, де кінцеве а у словах пояснюється не лише співзвучністю, яка досягається шляхом підтягування елементів (Drink a pint, a milk a day), але й також послабленою формою прийменника pint of milk à pinta milk. Послаблення форми прийменника при вираженні кількісних характеристик притаманне і сполученням зі словом half. (Пор.: a half of book → half a book). Взаємозв’язок названих процесів може також підтверджуватись еволюцією окремих числівників, що виникли внаслідок "відриву значення кількості від значення міри" (Супрун). Необхідно зазначити, що англійській мові притаманний і зворотний процес, коли слова-вимірювачі виникають шляхом відриву значення міри від значення кількості. Це підтверджується еволюцією слів-вимірювачів mile, inch, ounce, hundredweight, quart, quarter.

Mile – міра шляху використовувалась у ряді країн до введення метричної системи.

На часі ця міра використовується у Великій Британії та інших країнах з англійською системою вимірювання. Основи слова mile трапляються у різних мовах: ст. а. mil, сер.гол. mile, гол. miji, ст. в. н. mila, milla, сер. в. н. mile, суч. н. Mile, ст. норв. mila, італ. miglio, ісп. milla, порт. milha [OED], укр. миля. Усі ці форми походять від латинської мови: "Formed from L.pl. milia, more commonly millia, used in the sense of a Roman mile, the proper sense is ‘thousands’. The older name for the Roman mile was millo passus, or mille passuum, thousand paces" (Skeat). За даними лексикографічних джерел, вихідним значенням досліджуваного слова було "тисяча кроків". Семантична структура цього слова охоплює такі значення: "лінійна міра", "міра площини", "міра часу", "велика відстань", наприклад: Ac eac swylce Gerusalem pa burh, sec is west ponon from pære stowe on sure mile [OED]. A thing like that ruins a thousand square miles of country (Carter). Dave and Denis were in a tomb a mile beneath a sunshine (Carter). It woke him up, and, with a short of terror, he dashed off at three miles an hour (Jerome K. Jerome). And maketh every minute seem a myle [OED]. You can hear it for miles (Sallinger).

Дослідження смислової структури слова mile свідчить про його поліфункціональність, про його семантичний генезис від числівникового значення до вимірюваного, а потім – до невизначено-кількісного ("багато","великий інтервал","далеко"):

Mile        лінійна міра           міра часу (1330)

"1000 кроків"        (971)       міра площини       

                великий інтервал   міра об’єму (1698)

Основи слова quart простежуються в романських мовах: фр. quarte, італ. quarta, quarto, iсп. cuarta, лат. quarta  "четвертий ". В англійській мові досліджуване слово трапляється у Чосера (сер. а. quart); "quart, the fourth part of a gallon (F-L) " (Skeat).

Слово quart вживається для позначення  "міри рідини " (1/4 галона або 2 пінти) та "міри сипких тіл ".

He will drawe at a drawzt A gode quart other more of gode ale [OED]. I’m going to drink a quart of ice cold beer (Carter). Take …a lytyll ince of walnet leuys and a quarte of alym [OED].

Подібно до інших досліджуваних слів-вимірювачів quart вживається для позначення посуду, що вміщує визначену кількість рідини (пор. Because she brought stone-juge and no seal’d quarts [OED]) і для позначення невизначеної кількості (пор. try to put a quart into a pint pot). Крім того, у смисловій структурі слова quart виділяються такі значення, як  "чверть години ",  "частина світу ", наприклад: be the space of on quarte (quart of an hour ) [OED]. Betwext either of these quartes two other windes brost out [OED].

Слово quarter відносять до слів широкого семантичного об’єму. Quarter ("a fourth part (F.-L.)" (Skeat) належить до романських мов (ст. фр. quarter, лат. quarter "четверта частина"). У цьому слові поєднуються значення лічильного слова та слова-вимірювача. Quarter вживається для позначення "четвертої частини чогось".

Gwichard smot Gij… Opon pe helme … pat a quarter out fleye [OED]. Quarter у значенні "чверть", "квартал" може асоціюватись із часом (a quarter of an hour, a quarter of a year), з тулубом тварини, тілом людини, частинами щита, світу, місцевості (квартал), тобто з усім тим, що може бути поділено на чотири частини. Як вимірювач quarter має такі значення: "міра сипких речовин", "міра довжини ".

Ane hondret quarters of pat corn [OED]. I bequethe to John Wodrof… V quarteres of coles [OED]. A quarter of vergyn-wax pou take [OED]. The halfe hundred is 56: the quarter 28 (pounde) [OED]. Every ballibetagh is divided into four quarters of lands, and every quarter into four taths [OED]. If he judges it to be a quarter…more than any particular numberm he calls, "And a quarter five!" [OED].

У російській мові слово чверть вживалося також у вимірювальній лексиці для позначення міри довжини (чверть аршина, 4 вершки), міри сипких речовин, особливо борошна (четвертна частка старовинної каді, дві осьмини), міра землі, міри ваги (чверть фунта), міра рідини (1/4 відра, 3,07 л), а також – для топографічного позначення області, місця, округу, наприклад: Новгородська, Устюжанська чверть.

Цікаво зазначити, що слова  quart та quarter у своїй еволюції мали спільні значення: "чверть години", "частина світу", "чверть фунта". Подібної надлишковості у сучасній англійській мові не спостерігається.

Основи слова оunce трапляються у давніх мовах: ст. фр. unce, лат. uncia" дванадцята частина". Початкова форма уnce була запозичена староанглійською мовою з латинської, форма оunce походить із французької.

Слова inch та ounce є етимологічними дублетами. В. Скіт дає таку довідку про слово: "the twelfth part of a pound Troy      (F.-L.)… L uncia (1) an ounce, (2) an inch….The orig. sense is ‘a small weight’s allied to Cr. Oykos, bulk, mase, weight. Doublet, inch" (Skeat).

Деякі автори лексикографічних джерел зазначають, що inch, оunce тяжіють до unus "один". Ounce має таке значення: "міра рідини та сипких речовин", "міра землі", "міра часу", "невелика кількість", наприклад: zemm…anre yndsan (v. r. ynsan) zewihte [OED]. Fyue or sixe Ounces [OED]. “Eighteen pounds six ounces”, said our friend, rising and taking down his coat (Jerome K. Jerome).

By ounces henge hise lokkes pat he hadde [OED].

Better is one unce of good life, then X pounde of pardon [OED].

A moment of tyme conteynth twelue vnces and en vnce seuen and forty attomes [OED].

In the parish of Tooavister, they have the way of taking land by the ounce…[OED].

Смислова структура слова ounce характеризується кількісними значеннями:

Оunce     міра ваги                невелика кількість

"одна дванадцята" (1386)

(1000)     міра часу (1386)

 

міра землі

В англійській лексикографії слово inch розглядається у тісному зв’язку з поняттям 1/12: "The twelfth part of a foot (L) ME inche" (Skeat); "OE ynce, an inch – L. uncia, a twelfth part",  "a measure of length equal to twelfth part of a foot" (Hornby). "OE ynce – unkja, a L. uncial twelfth part, inch (cf. ounce). A word of early adoption, not in the other Teutanic languages" [OED]. Слово inch належить до вимірювальної лексики та має такі значення: "міра довжини", "міра площини", "міра опадів", "міра тиску", "людина невеликого зросту", "невелика кількість". Наприклад: zife ofer ynce seilling; æt twam yncum, twezen [OED].

The rains set in fairly at the beginning of June…Two inches in the twenty-four hours often fall; sometimes three [OED].

There were about three inches of snow on the ground, and it was still coming down like a madman (Sallinger). It went on doubling itself with every square inch of his rod waistcoat until like the problem of the nails in the horse’s choer, the total became enormous (Dickens). He could not see an inch before him [OED]. My study is so full of it now, that there is hardly an inch of room for any more (Jerome K. Jerome). You imp, you inch, you elfin quenn, you! [OED].

Hunderweight як торговий центнер, ймовірно, дорівнював 100 фунтам, що й було покладено в основу мотивації цієї одиниці ваги "…hundredweight, oft. written cwt., where c = L centum, wt = Eng. Weight " (Skeat).

Еволюція слова hundredweight є прозорою. Функціонування цього слова у вимірювальній лексиці можна проілюструвати такими прикладами: Such "horses" as are kept also for burden, will carie foure hundred weight commonlic [OED]. The hundredweight of certain kinds of cheese was 112 lb. and of others 120 lb [OED]. I urged upon George, however, how much pleasanter it would be to have Harrie clean and fresh about the boat, even if we did have to take a few more hundredweight of provisions (Jerome K. Jerome).

Група слів–вимірювачів, що асоціюються з назвами предметів невизначеної кількості

Еталони вимірювання людина шукала в навколишньому світі та  серед своїх виробів. У багатьох народів еталоном ваги були зерна з колосків. Це пояснюється тим, що за своєю вагою зерна майже дорівнюють одне одному. Так, мірою ваги у Давній Греції була вага стиглого зерна. В Африці золото важили зернятками-гирками. Сучасна міра ваги дорогоцінних каменів – карат – дорівнює двом десятим грама, ваги зернятка. Англійська міра ваги – гран – із самого початку дорівнювала вазі стиглого зерна. "After the status of Englande, the least portion of waight is commonly a Grayne, meaning a grayne of corne or wheate, drie, and gathered out of the middle of the care" [OED]. Фунт – старовинна англійська міра, дуже поширена за межами Англії, безпосередньо пов’язана зі своєю числовою величиною із зерном: "The old or original English pound was derived from the weight of 7,680 grains of wheat, all taken from the middle of the care and well dried: hence ‘graine’ from the lowest fractional parts of a pound. This continued to be the standard pound from William the Conqueror to Henry VIII, in whose reign the avoirdupois pound of 7,000 grains gradually came into use; in the reign of Elisabeth this was established by law, and has continued to be the standard".

Еталонами ваги служили для людини також каміння, галька. Камені мали відношення і до лінійного вимірювання, про це свідчило англійське висловлювання a stone’s throw "поблизу, на відстані руки".

Людина визначала вагу однієї речовини за допомогою іншої, порівнюючи вимірюване з еталоном міри. Для того щоб стати еталоном ваги, предмет насамперед повинен бути важким. "Голова сахара как физическое тело имеет определенную тяжесть, вес, но ни одна голова сахара не дает возможности непосредственно увидеть или почувствовать вес. Мы берем поэтому несколько кусков железа, вес которых заранее определен. Телесная форма железа, рассматриваемая сама по себе, столь же мало является формой проявления тяжести, как и голова сахара. Тем не менее, чтобы выразить голову сахара как тяжесть, мы приводим ее весовое отношение к железу. В этом соотношении железо является телом, в котором нет ничего, кроме тяжести".

Еталони вимірювання набувають числових констант завдяки дії екстралінгвістичних факторів. Вихідні значення слів міри мають дистантне відношення до числової константи, що підтверджується аналізом слів-вимірювачів peck, pound, dram, last, wey, load, minim.

Характер вимірюваного не міг не відобразитися на засобі вимірювання. Іноді, як свідчить аналіз слів bale, heer, hank, tod, skein, еталонами вимірювання ставали самі предмети, що підлягали вимірюванню. Так, наприклад, пряжа вимірюється мотками пряжі певної величини, а тканина – куском тканини встановленого зразка. Серед засобів вимірювання не останнє місце посідають засоби праці, що ілюструється аналізом слів-вимірювачів cord, spindle.

Grain вживається для позначення одиниці ваги надзвичайно малої величини. Ця одиниця використовувалась і на нашій території ("стара" російська міра Г.=1/20 скрупула = 0,062 г. Лексикографічні довідники фіксують слово grain у середньоанглійській мові: "grain, a single small hard seed (F.-L.) ME grein, greyn, grain". Назване слово належить до групи романських мов: cт.фр. grain, лат. granum, "зерно" [OED]. Grain має широкий семантичний діапазон, в якому виділяються пучки вимірювального характеру. З вихідним значенням "зерно" пов’язані такі значення: "кісточки фруктів", "зернові культури", "плодові рослини", "врожай зернових". Оскільки у минулому зерно часто використовувалось у побуті, слово grain має значення "фарба", "фарбник", "міцна фарба" і т.д.

Гранульована, зморщена поверхня зерна служила основою для метафоричної назви предметів з подібною поверхнею: "плямиста поверхня фотографій", "зморщена шкіра", "штучна гранульована поверхня", "особлива структура дерева, м’яса, мила, вугілля, каменю", "людина особливого складу" і т.д. Це слово належить також до вимірювальної лексики, оскільки у його смисловій структурі виокремлюються значення: "намистинка чоток", "невелика перлина", "крупинка піску, солі, цукру", "шматочок самородка", "міра ваги".

Grain має значення найменшої одиниці ваги у Великій Британії та США. We found the weight increas’d onely by one Grain [OED]. It (the carat) is, however, spoken of as being equal to 4 grains, the grains meant being “diamond” grains, and not ordinary troy or avoirdupois grains. Thus a diamond grain is but 7925 of a true grain [OED].

Крім того, ці слова вживаються для позначення "найменшої кількості" (у негативному сенсі). І myzte gete no greyne of his grete wittis [OED].

A little less simplicity with a grain or two more sincerity [OED].

Wedded life without a grain of love [OED]. Слово grain характеризується багатоплановістю значень, серед яких значення вимірювального характеру займають особливе місце.

Не останнє місце серед засобів вимірювання належить камінцям, що підтверджується аналізом вимірювачів scruple, stone. Останнє слово відносять до давніх пластів мови, і його основи трапляються в ст. а. stan, ст. фриз. stên, зах. фр. sten, гол. steen, нім. stein, ст. норв. stein, гр. στία "галька", рос. стена.

В англійській мові слово stone є полісемантичним, вихідними значеннями якого є "шматок скелі", "твердий мінерал (неметал)". У семантичному об’ємі слова stone ми знаходимо такі значення: "камінь", "скеля", "мінерал", "філософський камінь", "дзеркало", "застій", "затвердіння", "кам’яне серце", "пам’ятник", "надгробна плита", "ядро", "жертва", "кісточки у фруктах", "доміно" і т.д. Неповний список значень цього слова буде значно біднішим без значення "міра ваги". Зміст вимірювача stone залежить від дії екстралінгвістичних факторів: "any of various units of weight ranging from 4 to 26 pounds: as an official British unit equal to 14 pounds…lb. a British unit for meat equal to 8 pounds – called also Smithfield stone".

Автори OED стверджують, що числова константа одиниці коливається залежно від характеру вимірюваного Pro X stone lini (139), ix stane of chese, … ten stane of butter [OED].

В. Скіт дає таку характеристику слова scruple: "a small stone used as a weight, a small weight; also, a stone in one’s shoe, an uneasiness, difficulty, small trouble, doubt" (Skeat). Слово scruple романського походження, в середньоанглійській мові було запозичене з латинської мови через французьку. Основи цього слова трапляються у багатьох мовах: сер. фр. scruple, ісл. escrupulic, порт. escrupolo, італ. scrupolo, лат. scrupulum, гр. skrupel "невеликий камінець", "галька", "одиниця ваги". Значення слова scruple мають вимірювальний характер: "міра ваги", "міра простору", "міра часу", "міра землі", "найменша кількість", наприклад: It consists of the iodide of mercury, mixed with lard, in the proportion of two scruples to the ounce [OED]. Scruple (scriptulum), is of Troy weight seven grains and an half [OED]. The latitude fiftie degrees, and fortie scruples or minutes [OED]. Then…take out the places of proportion and reserve them until anon [OED]. A computation expressed in sexagesimale of an hour is referred to as being in hourly scruples [OED]. In the choice of a second wife, one scruple of prudence is worth a pound of passion [OED].

Схема значень слова scruple "галька":

 

одиниця ваги (1382)

Scruple    лінійна міра (1610)

"галька" одиниця часу (1603)

міра землі (1674)

невелика кількість (1574)

 

В одному з лексикографічних джерел про вимірювач peck ми читаємо: "The word is somewhat obscure, but it is probably related to peck, to snap up. As in the case of most measures, the quantity was once indefinite, and prov. E. peck merely means ‘a quantity’; we still talk of ‘a peck of troubles’. In particular, it was a quantity for eating; of prov. E. peck, meat, victuals, from the prov. E. verb peck, to eat" (Skeat). Деякі лексикографи, за зауваженням В. Скіта, вважають, що іменник є похідною формою від дієслова to peck "клювати". Автори OED не згодні з цією гіпотезою, тому що іменник peck реєструється у мові значно раніше за дієслово. Форми досліджуваного слова реєструються у ст. а. pek, ст. фр. pek, лат. peccum, pekka [OED]. Семантичне дерево вимірювача peсk має такі значення: "міра сипких тіл та рідин", "посуд визначеної ємності", "міра землі", "велика кількість". Et debet cariere j ambram, j bussellum, et pek salis [OED]. The Millere shold nat stele hem half a pekke. Of corn by sleighte [OED]. We also put in a cabbage and about a peck of peas (Jerome K. Jerome). Peck is a measure of liquids = two gals [OED]. In 1492 three men were put in the pillory…for having pecks of twoo small measure [OED]. A pek of Londe, PAster, Hethe and Maresse [OED. The said George …told hym that Mr.More was in a pecke of troubles [OED]. Every man must eat a peck of dirt in his life (Coulson).

Смислова структура слова peck може бути зафіксована таким чином:

посуд в один пек (1392-93)

Peck        міра сипких речовин та рідини (1886) "невизначена        міра землі (1442)

кількість" (1300)   велика кількість (1535)

 

В. Скіт дає таке визначення вказаного слова pound: "a weight, a severeign. /L/ The sense of ‘weight’ is the origone…L.pondo, a pound, used as indeclinable sb., though orig. meaning ‘by weight’; allied to pondus, a weight. Hence also were borrowed G pfund, etc. Allied to pendere, to weigh; and to pendere to hang" .

Це слово належить до групи ранніх запозичень із латинської мови. Основи слова pound трапляються у багатьох мовах: ст. а. pund, гот. pund, ст. в. н. phunt, нім. Pfund, лат. pondo, скорочений варіант pondus. Ця міра ваги була запозичена у Давньому Римі та використовувалась у багатьох країнах. Скорочене позначення англійського фунта – lb (лат. libra) до цього часу нагадує історію походження цього слова. Спочатку фунт дорівнював 12 унціям сталої ваги. Ця одиниця ваги використовується ювелірами до цього часу. Починаючи з 13-14-го сторіччя для ємних товарів вводиться фунт (16 унцій). Нова міра була канонізована статусом Едуарда ІІІ, за яким ця міра має назву торгової (svoirdupois). З 1826 року торговий фунт вважається єдиним законним фунтом.

Слово pound вживається для номінації "міри ваги сипких тіл та рідини", а також "грошових одиниць": Scep & tus flicco & goes, 7 x hennfuzlas & x pund caeses [OED]. Wæs an broth, se him sceolde tyn pusend punda [OED].

До введення метричної системи dram, drahm використовувалися в Росії, при цьому числова величина мала значення 3,73 грама. Слово dream потрапило у середньоанглійську мову з грецької через латинську та французьку мови. Спочатку воно мало значення "найменшої кількості". Лат. drachma є похідним від слова δραχμή "жменя" (гр. δραχμα "стільки, скільки можна взяти", гр. δράσσομαι "я хватаю" (Skeat)). Це слово характеризується бінарністю функціонування: у своїй еволюції воно вживалося для позначення грошових одиниць та ваги. Драхма – старогрецька монета. За офіційним курсом 1953 р. 30000 драхм у Греції дорівнювало 1 американському долару. Dram вживається в англійській мові для позначення "міри рідини та сипких тіл". Drame, wyghte, drama, dragma [OED].

Семантичний об’єм цього слова фіксується у схемі:

онета

Drachma міра сипких тіл (1440)

"жменя" (1440)     міра рідких тіл (1590)

мало (1566)

Вимірювач minim вживається для позначення "мінімальної міри рідини" – 1/60 драхми. Основи слова minim фіксується у сер. а. mynym, лат. minim, minimum від minimus, minumus (найвищий ступінь від minor). B OED значення слова-вимірювача minim ілюструються такими прикладами: The fluidrachm contains Sixty minims. Minim measure, a measure usually holding a drachm graduated into sixty parts [OED].

Слово last походить із давніх мовних пластів: ст. а. hlæst, ст. фр. hlest, сер. гол., гол. last, ст. в. н. hlast, суч. н. last "тягар". Лінгвісти схильні співвідносити ці форми з давньогрецькою формою klat-sto-/sti- ("поклажа", "скарб"). Пор.: укр. класти, рос. клад. Слово last в англійській мові використовується для позначення "важкості" та "міри ваги". Цей вимірювач, вочевидь, вживався для номінації "невизначеної кількості предметів", які можна було перевозити човном, возом та ін. за один раз. Наповнення одиниці залежало від характеру товару: ласт вовни дорівнював 4638 фунтам (або 12 мішкам), ласт пороху дорівнював 2400 фунтам, або 24 діжкам, ласт льону дорівнював 1700 фунтам. Асоціація одиниці вовни з 12 мішками, згідно із зауваженням авторів OED, призвела до вживання слова last у значенні 12. Так, наприклад, ласт шкур раніше позначав 12 дюжин, ласт пива – 12 діжок, ласт тріски та оселедця також – 12 діжок. У 16-му ст. ласт дорівнював 12 квартерам, на часі – лише 10. last & dim’de quire [OED].

Смислова структура цього слова містить пучок сем числа та вимірювання: "міра ваги", "одиниця місткості корабля", "дюжина", "міра землі".

A single "last (of herrings) being equal to ten thousand fish [OED]. Ten thousand last of devils haul me if I don’t love thee as I love my life [OED]. The said twa last of Land in Sandwick [OED].

Last як одиниця вимірювання раніше використовувалася і на нашій території – "міра хліба (12 четвертин) або сипкої речовини", "одиниця місткості купецького човна (дві тонни, або 12 пудів)".

The ship called Saint Michaell the Archangell of burden an hundred and twentie Laste or Tuns [OED].

У німецькій мові Last також використовується для позначення "одиниці місткості корабля". У Росії вираз "ластовий збір" вживався для позначення грошового податку з кораблів. Тут простежуються генетичні зв’язки слів ласт та баласт (Вінник).

Лексема wey корелює з вимірювальною лексикою: wey, a heavy weight /E/. The weight varies considerably, from 2 owt. to 3 owt. ME waye… The lit. sense is merely "weight" (Skeat). Основи цього слова здавна простежуються в германських мовах: ст. а. wæz, "баланс", ст. сакс. wâga, ст. в. н. wâga, ст. норв. vâg, ст. герм. wæzö, пор. також укр. вага. У подальшому слово wey характеризується семантичним зсувом у бік вимірювальної лексики та набуває значення "одиниця ваги".

Zif hit ∂onne festen dæz sie, selle mon auæze cæsa & fisces [OED]. And so much (256 pounds) weyeth the weigh of Suffolke cheese... The Wey of Esses Cheese containeth 16 score and 16 pound [OED]. Ca sec w e(v. r. w (wulle to CXX p/enninga) [OED].

Wool…is weighed out in double stones of 48 lb., each being called a weigh [OED].

The law now allows three bushels stones duty free, for every wey (or forty bushels) of British salt carried coastwise [OED].

Зазначене слово вживається у значенні "міра вугілля та зерна" в Шотландії та Ірландії.

Load, a quantity carried, burden /E/. Most probably this word has been extended in meaning by confusion with the unrelated verb to lade. Load is common in Shakespeare both as a sb. And verb, but in ME it is a sb, only, and is identical with Lode, c. v. notwithstanding the difference in sense. The AS lad means only way, course journey; but ME, lode has also the sense of ‘burden’ (Skeat). Використання цього слова у вимірювальній лексиці підтверджується такими прикладами: In iij ladys calcis empt [OED]. Wheat futures are usually dealt with in "loads". A load is a thousand quarters [OED]. Іноді слово load вживається для позначення "великої кількості". Пор.: They had loads of money. To get one’s load [OED].

Основи слова bale в OED реєструються в середньоанглійській мові. Цю думку поділяє В. Скіт: "OF. and MF. Bale, a ball; also a peck, as of merchandise; Cot.- Low L.bals, a round bundle, package. Merely an adoption of MHC. Balle, a ball, sphere, round body" (Skeat). У вимірювальній лексиці вказане слово вживається у значенні "міра ваги": A balle bekrom conteyneth LX. pecis…a balle fustian conteyneth XLV half pocie [OED]. В одному з лексикографічних джерел говориться про перевагу цього еталона таким чином : "bale, the amount contained in a bale esp when fixed for a certain commodity and sometimes used as a unit of measure (as in the US 500 pounds of cotton).

В. Скіт характеризує слово tod так: "a bush, a certain measure of wool". Слово tod має германські паралелі, що підтверджується такими основами: ст. фриз. "в’язанка", "тюк", ісл. toddi "жмут вовни", нім. Zotte "жмут нерозчесаного волосся". Слово tod вживається для найменування міри ваги та вимірюваного.

De xxiii todde lan pur…per le todde ix sol. VI. den [OED].

Еталонами міри при вимірюванні могли бути і засоби праці, що підтверджується аналізом слів cord та spindle. Генетичні джерела слова cord інтерпретуються В. Скітом таким чином: "a small rope (F.-L.-Gr) ME. corde, cord". Основи цього слова трапляються у ст. фриз. corde, пізніше лат. cordа "мотузка", гр. χóρδη "струна". У вимірювальній лексиці дане слово вживається для номінації "міри твердих тіл".

20 cordes of olde woode [OED]. In some parts of Kent, Stones are sold by the Cord, consisting of 27 solid Feet [OED].

Слово spindle у своїй еволюції зазнало змін у формальному плані вираження. Так, за припущенням Скіта, у вихідній формі spinnel було відсутнє інтрузитивне d. Це явище спостерігається в інших словах (пор. soun-d, thun-d-er) (Skeat).

Основи слова spindle трапляються у германських мовах: ст. в. н. spinnila, сер. в. н. spinnele, нім. Spindel [OED].

Смислова структура слова spindle має такі значення: "веретено", "вал", "вісь", "котушка", "худа людина", "ромбоподібна фігура", "стебло рослини", "міра пряжі" та ін. Значення "міри пряжі" виникло внаслідок перенесення назви знаряддя праці ("веретено") на кількість виробленої пряжі. Семантичний зсув базується на суміжності референтів і має метонімічний характер. In cotton-yarn a spindle of 18 hanks is 15,120 yards; in linen yarn a spindle of 22 heers., is 14,400 yards [OED]. The said shirrifs to sesse and take the spyndels to ther owne behofe, and to pays pe spynner for his labour [OED].

Аналіз слів cut, skein, hank, heer свідчить, що міри могли породжуватися предметами, які підлягають вимірюванню: якщо це була тканина, то сувій певної довжини брався за еталон вимірювання тканини; якщо це була пряжа, яка зберігалася в мотках, тальках, то останні ставали еталонами міри.

Смислова структура іменника cut містить багато значень, серед яких виокремлюються значення "міри пряжі" та "міри тканини". The present…consisting of several cuts of fine cloth [OED].

Cuts, sometimes called ‘ends’, are pieces of cloth of certain length (generally of or about 100 yards) out from a uarp [OED]. Two women for stealing 30 cuttes of linen yarn [OED].

В одному із джерел слово skein характеризується: "Generally defined as a knot of threаd or silk where probably ‘knot’ means a quantity collected together; a skein is a quantity of yarn, folded and doubled together". В. Скіт вказує на романське походження слова skein. Пор.: англ. skeyne, ст. фр. escaigne "моток", сер. фр. escaigne "моток", гр. σχοτvοα "мотузка". Смислова структура слова skein охоплює вимірювальні та невимірювальні значення ("пучок", "міра довжини", "політ" та ін.).

She sold tape, thread, needle, skeans of worsted [OED]. Tuay skenyeis of girdis to bind up the bode [OED]. Skeins of wilkd geese fly clanking over our heads [OED]. Thou idle, immateriall skiene of Sleyed silke [OED].

Вихідним значенням слова hank, як зазначає В. Скіт, були "моток", "талька ниток або пряжі". Слово датується 14-м сторіччям і належить до скандинавських запозичень: нім. Henkel "ручка", "кільце", "гачок", ісл. hanki "тиск", hönk "моток","виток", швед. hank "мотузка", "вузол".

B OED фіксується таким ланцюжок значень цього слова: "виток", "кільце", "міра пряжі". (Моток бавовняної пряжі = 840 ярдів, вовняної = 540 ярдів). To reill tair hankis…of reid gold wyir [OED]. For sixe hanckes and 3 cutts of yarne [OED]. The steme were coiled in great hanks round the trawlbeam [OED].

Еволюція слова heer не реєструється багатьма лексикографічними джерелами. В OED наводяться приклади, що ілюструють функціонування слова heer у вимірювальній лексиці. Вихідним значенням цього слова у зазначеному джерелі є "моток". Слово-вимірювач heer має значення "міри пряжі" та "міри ниток". It was so coarse that they could not understand to draw above ‘forty hleres’ from a pound of it [OED]. A woman could spin at an average only 3 ½ hiers in a day. – A heir is 240 threads, or rounds of the reel, each… 91 inches long [OED].