ЗМІСТ

 

 

 

ВСТУП……………………………………………………….5

 

1 КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ………………………………6

1.1 Сутність, цілі та функції логістики…………………….6

1.2 Матеріальні потоки як основний об’єкт логістичного управління…………………………………………………..11

1.3 Системний підхід до управління матеріальними потоками…………………………………………………….16

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ І ТОВАРНИМИ ПОТОКАМИ………………………………20

2.1 Організаційно-економічні механізми управління матеріальними і товарними потоками…………………….20

2.2 Організація логістичного планування…………………32

 

3 ТРАНСПОРТНІ ТА СКЛАДСЬКІ ПРОЦЕСИ В ЛОГІСТИЦІ…………………………………………………39

3.1 Транспортна логістика та організація транспортних процесів на підприємствах…………………………………39

3.2 Логістика складування…………………………………51

 

4 ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ………………………………….61

4.1 Сучасні методи оцінки та формування товарно-матеріальних запасів……………………………………….61

4.2 Системи управління запасами…………………………71

 

5 ЗАКУПІВЕЛЬНА ТА ЗБУТОВА ЛОГІСТИКА……...…78

5.1 Закупівельна логістика…………………………………78

5.2 Механізм функціонування збутової логістики……….87

 

6 ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА………………………...91

6.1 Логістичні інформаційні системи……………………..91

6.2 Інформаційна інфраструктура…………………………94

 

7 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ………...……...97

 

8 ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ………………………..99

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК…………………………..105