3 Логістичні витрати

 

 Логістичні витрати – це сукупність витрат на управління та реалізацію логістичних процесів у визначених межах переміщення матеріальних потоків (Крикавський, 2004).

Базова класифікація логістичних витрат наведена в табл. 2.2.

 

 

 

 

 

Таблиця  2.2 - Класифікація логістичних витрат

 

 

 

Продовження табл. 2.2

 

Методи розподілу логістичних витрат (Харрисон и др., 2007):

за продуктами (DPP – direct product profitability). Метою таких методів є надання більш повної інформації про базис витрат на логістичні операції; DPP дозволяє розподілити логістичні витрати за продуктами більш детально, враховуючи, яким чином ці продукти використовують основні засоби;

за видами діяльності (ABC – activity-based costing). АВС дозволяє виявити фактори, що є драйверами витрат, і те, яким чином розподіляються витрати в логістичному процесі, що впливають на діяльність організації та ланцюг у цілому;

використовуючи портфоліо збалансованих критеріїв вимірювання, що поширюється і на логістичний ланцюг (SCOR – supply chain operations reference model).