2 Показники матеріальних потоків

 

Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними показниками. Основними з них є напруженість і потужність матеріального потоку. Між цими показниками, як правило, спостерігається протилежна залежність. На них прямо впливають:

обсяги (маса);

час постачань;

форми постачань.

Крім перелічених, на потужність і напруженість впливає низка інших чинників. Так, у сфері виробництва ці показники залежать від:

форми виробництва – дрібносерійне, масове, індивідуальне;

технології виконання логістичних операцій;

рівня механізації і автоматизації робіт;

стану інфраструктури суб'єкта господарювання;

стратегії підприємства;

вигляду продукції;

Примітка. Постачання металургійним заводам сировини (залізняку, вугілля, що коксується, шихти) або електростанціям вугілля, газу, мазуту буде потребувати створення матеріального потоку значно вищої потужності і напруги, ніж при організації матеріального потоку штучної продукції.

призначення продукції;

Примітка

Для продукції виробничого призначення матеріальні потоки будуть, як правило, потужнішими за обсягами, але менш напруженими за формою постачань. Якщо йдеться про споживче призначення, то, навпаки, менш потужним, але більш напруженим.

вибору транспортних засобів, відстані транспортування та ін.

Таким чином, можна констатувати, що напруженість матеріального потоку – це інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції, а потужність матеріального потоку – це обсяги продукції, переміщувані за одиницю часу (доба, місяць, рік).

Виділяють проектну, ефективну та фактичну потужності.

У логістиці для управління матеріальними потоками розуміють здійснення таких основних функцій (Кальченко, 2000):

планування;

оперативне регулювання;

облік;

контроль;

аналіз.

Кожна функція поділяється на завдання, а останні – на операції. Номенклатура завдань та їх склад для кожної функції упра­вління також визначаються сутністю керованих потоків.