Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

Логістика. Курс лекцій – Біловодська О.А.

 

 

 

для студентів

Центру заочної, дистанційної та

вечірньої форми навчання

спеціальності 6.030507 «Маркетинг»

заочної форми навчання

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу

як курс лекцій

з дисципліни «Логістика»

Протокол № 40 від 23.06.2009 р.

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

Логістика: курс лекцій / Укладачі:  О.А. Біловодська,         О.О. Суярова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 113 с.

 

Кафедра маркетингу

 

Робота виконувалася за рахунок бюджетних коштів МОН України, наданих як грант Президента України.