Тема 7 Заготівельна та внутрішньовиробнича логістика

 

1 Завдання, функції та організація заготівельної логістики.

2 Основні шляхи вибору постачальника. Стисла характеристика систем MRP.

 3 Мета, функціональні сфери та основні завдання внутрішньовиробничої логістики.

4 Логістичні внутрішньовиробничі системи.