1 Загальна характеристика транспортно-експедиційних послуг

 

Увесь комплекс робіт, які виконують під час транспортування вантажів від пункту відправлення (зі складу вантажовідправника) до моменту здавання в пункт призначення (до складу вантажоодержувача), а також операції, які виконуються до і після перевезення вантажів, називають транспортно-експедиційними операціями (Біловодська, 2009).

Функції експедирування полягають у:

виборі перевізника;

роботі з документацією щодо поставок;

відстеженні поставок;

аудиті та візуванні оплати тарифів на перевезення;

оцінці діяльності перевізника;

аналізі транспортування (оцінка загальної вартості транспортування, у тому числі навантаження й вивантаження; способи упакування; час перевезення; випадки злодійства й інші втрати; розроблення методів зниження загальних транспортних витрат).

Класифікацію транспортно-експедиційних послуг подано на рис. 10.1.

Подробиці

Перелік послуг розширюється як за обсягом, так і за якістю. Багато транспортно-експедиторських фірм, що мають великі вантажні термінали, здійснюють довгострокове складське зберігання готової продукції виробників: у деяких випадках вони викуповують продукцію, виконуючи функції великих оптових торговельних посередників. Транспортно-експедиторське обслуговування надається в основному для дрібнопартійних, тарно-штучних вантажів, а також контейнерів і стандартних пакетів (сформованих, наприклад, європіддонах).

 

Крім того, транспортно-експедиційні послуги можна поділити на основні та додаткові, характеристику яких  подано на рис. 10.2.

Приклад

За кордоном більшість великих транспортно-експедиторських фірм і компаній з експрес-доставки (такі, як Ryder, DHL, Schenker-BTL, Federal Express, UPS, Lesnay, TNT, ASG AB та ін.) виконують безліч логістичних операцій і функцій, прагнучи захопити найбільшу кількість або довжину логістичних каналів, інтегруючи логістичні функції в територіальній зоні. Це дозволяє фірмам – виробникам готової продукції й відправникам вантажу значно скоротити видатки, пов'язані із транспортуванням, вантажопереробкою, зберіганням, поліпшити якість логістичного сервісу.

 

 

У наш час транспортно-експедиторські компанії й фірми виконують такі основні операції, як:

 - організація й оформлення перевезення. За дорученням клієнта компанія бронює місця на транспортному засобі, а також веде розрахунки за перевезення. Експедитор погоджує із перевізником дату подачі відповідного транспорту, оформляє товаророзпорядчі й перевізні документи, передає вантаж транспортному підприємству. Ці операції виконує експедитор під час відправлення вантажу за рахунок відправника і, як правило, від його імені. При одержанні товару експедитор забезпечує всі види робіт із приймання вантажу від перевізника в пункті призначення й доставки його на склад одержувача;

  - доведення товару до транспортабельного стану. Експедитор, що представляє інтереси товаровласника, під час передавання вантажу перевізникові перевіряє його зовнішній вигляд, забезпечує упакування й маркування товару відповідно до умов перевезення й митних правил країни-імпортера. У випадку ушкодження тари, упакування або контейнера експедитор усуває всі дефекти. В іншому разі під час передавання вантажу перевізник може відмовитися від приймання або зробити в коносаменті спеціальні оцінки про стан товару, що вкрай небажано для вантажовласника, тому що за цим звичайно виникає рекламація з боку покупця;

 - підготовка документів, що надаються митним органам, для переміщення товару через митний кордон. До митних документів належать: митна декларація, експортні й імпортні ліцензії, сертифікат про походження товару, консульська фактура, ветеринарні й санітарні свідоцтва. Крім того, до обов'язків експедитора належить спостереження за рухом товару під час транспортування й контроль часу його надходження в розпорядження одержувача.

Для виконання усіх цих операцій потрібні висококваліфіковані робітники (експедитори), а також робітники для виконання ван­тажно-розвантажувальних робіт та супроводження вантажу зі складу станції до складу одержувача чи від складу відправника до складу станції. Утримання такого штату невигідне для під­приємств.