Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах

Просмотров: 1026Похожие книги

Ільяшенко С.Н. - Маркетинг в примерах и задачах

І.Ю. Проценко - Технологія одержання і фізичні властивості плівоких матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми)

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням

І. Кобякова - Звіт про науково-дослідну роботу. Категорії типових та нетипових текстів

- Анатомія живота – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора