2 ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. СТВОРЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР  НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

2.1   Концептуальна база як основа організації маркетингового   

        менеджменту підприємства.

2.2   Ділова етика в організації маркетингового менеджменту.

2.3   Репутація та імідж підприємства.

2.4   Діловий етикет.

2.5   Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур   

        маркетингу.

Еволюція організаційних структур маркетингу.

Способи організації маркетингових структур.

 Сучасні тенденції розвитку організаційних структур маркетингу.

 Принципи, алгоритм та вимоги створення маркетингових   

        структур на підприємстві.