2.4 Діловий етикет

 

Розглядаючи суть ділової етики, не можна ігнорувати ще один аспект, який має явно виражений прагматичний характер. Ідеться про те, що концентрованою формою вираження етики є діловий етикет, що є основою стилю поведінки, прийнятої в певному ко­рпоративному середовищі.

У діловому етикеті прийнято виділяти такі основні складові:

правила вітання;

правила представлення;

організацію комерцій­них контактів (переговорів, зустрічей, прийомів, ділового листу­вання і т. д.);

рекомендації щодо формування зовнішнього вигля­ду ділової людини;

етичні норми майнових, зокрема грошових відносин;

правила обміну представницькими атрибутами (візит­ками, знаками уваги, посвідченнями на право чого-небудь і т. п.), подарунками й сувенірами.

За допомогою ділового етикету можна прогнозувати поведінку співробітників власного і представників інших підприємств, істотно збільшити ступінь передбачливості їх дій, що дає змогу ефектив­но організувати процеси управління першими й адекватно реагува­ти на особливості професійних взаємостосунків з іншими [15].