4 КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

4.1 Сутність та процес контролю маркетингової діяльності.

4.2 Контролінг маркетингу.

4.3 Ревізія маркетингу.

4.4 Маркетинговий аудит: сутність та процес.