К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій

Просмотров: 7350Похожие книги

К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій

- Совершенствование очистителей рабочих жидкостей насосов с использованием гидроэлектрических технологий – Бойко Н. З.

В.М. Боронос - Звіт про науково-дослідну роботу. Узгодження еколого-економічних інтересів

Ю.В. Косенко - Основи теорії мовної комунікації

- Обґрунтування раціональних динамічних параметрів запобіжного гальмування шахтних підіймальних установок – Васильєв В. І.