К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій

Просмотров: 6218Похожие книги

К.В. Ілляшенко - Менеджмент персоналу. Конспект лекцій

В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы

- Основи правознавства. Частина 2 – за ред.. С.М. Симоненко

- Методологічні проблеми сучасної економіки. Ч.1. Йорг Треммель – І.Б. Дегтярьова

Ю.В. Ліцман - Звіт про науково-дослідну роботу. Методичне забезпечення викладання хімічних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи