Анотація

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент персоналу. Конспект лекцій - К.В. Ілляшенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2010

Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач:                 К.В. Ілляшенко. – Суми:  Вид-во СумДУ, 2010. – 78с.

 

Кафедра фінансів