Тема 1  Методологічні основи управління персоналом