Марченко - Метали

Просмотров: 1117Похожие книги

Марченко - Метали

А.Ю.Жулавський - Звіт про науково-дослідну роботу. Еколого-збалансований розвиток територіальних, соціально-економічних систем

Павленко - Операційний менеджмент та його технологія

О.Ю. Древаль - Рекламний менеджмент. Конспект лекцій

В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер - Стратегічний маркетинг.Конспект лекцій. Ч.2.