Анотація

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

 

Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій - О.М. Суміна

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу

 

для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 «Маркетинг»

усіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Вид-во СумДУ

2007

 

Конспект лекцій з курсу «Міжнародний менеджмент»

 / Укладачі: О.М. Суміна, О.В. Черняков. — Суми: Вид-во

СумДУ, 2007. — 106 с.