Додаток Б

(обов’язковий)

 

 

  Рисунок Б.1- Вплив висоти джерела на характер забруднення

 

 

 

 

  

   Рисунок Б.2  – Динаміка розподілу концентрації забруднюючих речовин (См) у повітрі під віссю факела та небезпечної відстані (Хм)  залежно від висоти джерела (труби Н)   

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.3 - Положення осі факела над поверхнею землі

на різній відстані (X) від джерела  залежно  від перегріву

(∆Т) факела