Анотація

         Міністерство освіти  і  науки України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища. Збірник завдань.Ч.2. - О.О. Рибалов

 

 

для студентів спеціальності 0401

  “Екологія та збалансоване природокористування”

усіх форм навчання

 

Розділ 2  “Локальні моделі прогнозування процесів 

забруднення атмосферного повітря”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Видавництво СумДУ

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник завдань до практичних робіт з курсу “Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища”. Розділ 2 “Локальні моделі прогнозування  процесів забруднення атмосферного повітря” / Укладач О.О. Рибалов. – Суми:  Вид-во СумДУ,  2009. – 68 с.

 

Кафедра прикладної екології СумДУ