ЗМІСТ

                                                                                                                               С. 

Вступ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

1    Моделювання показника маси домішок

      у димових газах при спалюванні палива  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5   

2    Моделювання процесу поширення домішок

      в  атмосфері  у  зоні  викидів стаціонарного

      джерела  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

3    Моделювання процесу концентрації домішок  

      в   атмосфері   у   зоні  викидів  стаціонарного

      джерела  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23

4    Дослідження факторів впливу на рівень   

забруднення атмосфери в зоні викидів

стаціонарного джерела  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43

5    Оцінка стану  приземного  шару  атмосфери

      населеного пункту в зоні викидів техногенних  

      стаціонарних джерел .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51  

Висновки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61

Список літератури .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

Додаток А .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Додаток Б .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Додаток В .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66