ВСТУП

Навчальна дисципліна “Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища” для студентів спеціальності 0401   “Екологія та збалансоване природокористування” покликана забезпечити засвоєння основних екологічних закономірностей та набуття вмінь і навичок у роботі  з  об’єктами і елементами довкілля, а також ознайомити студентів з основними поняттями, категоріями, теоріями, методами, проблемами екологічного моделювання і прогнозування, навчити роботи з ними, вмінню доцільно використовувати, розпізнавати його об’єкти, оцінювати та прогнозувати їх стан.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу розділу “Локальні моделі прогнозування процесів поширення та формування рівня забруднення атмосферного повітря” мають сприяти підвищенню ефективності у самостійній роботі студентів, допомогти в межах навчального плану цілеспрямованому використанню навчально-методичної літератури та інших джерел інформації.