5 Оцінювання стану приземного шару атмосфери населеного пункту в зоні викидів техногенних джерел