5   Оцінювання  стану  приземного  шару  атмосфери  населеного пункту в зоні викидів техногенних джерел