ВИСНОВКИ

З метою профілактики найближчих та віддалених післяопераційних ускладнень розроблено варіант інтраплевральної торакопластики, при якому резектується не менше п’яти ребер для звільнення задньо-верхнього зубчастого м’яза, який кріпиться до п’ятого ребра, та зведення вільних кінців резектованих ребер. Розроблений та впроваджений у практичну роботу варіант інтраплевральної торакопластики не лише зменшує об’єм плевральної порожнини, що заважає зміщенню легені відносно свого кореня і попереджує зміну архітектоніки судин та бронхів. Одночасно з цим створюється відповідна компресія на оперовану легеню, що дозволяє дати запропонованому варіанту інтраплевральної торакопластики назву лікувально-профілактична.

Інтраплевральна торакопластика зменшує кількість «місцевих» післяопераційних ускладнень (заповільнене розправлення легені, залишкову плевральну порожнину, плеврит та емпієму плеври).

Симультанні втручання, однією із складових яких є інтраплевральна торакопластика, є методом вибору у хворих з поширеним туберкульозом легень та резистентністю мікобактерій туберкульозу протитуберкульозних препаратів.