Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

Обґрунтування параметрів та конструкцій струминних захоплювачів пристроїв завантаження - Фендьо О. М.

 

 

УДК 621.542, 621.86.062

 

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

 

 

 

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

 

 

 

 

 

 

 

Суми – 2012

 

 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

 

Автореферат розісланий «17» квітня 2012 р.

 

 

 

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                                           Савченко Є.М.