ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ

 

Проаналізовано умови протікання повітряних потоків у циліндричному та кільцевому соплах та в проміжку між взаємодіючими поверхнями струминного захоплювального пристрою та об’єкта маніпулювання. В результаті, вперше запропоновано методи підвищення їх підіймальної здатності за рахунок  раціонального конструктивного виконання їх активної поверхні.

Виведено теоретичні залежності для визначення розподілу тиску в проміжку між взаємодіючими поверхнями захоплювача та об’єкта маніпулювання та формули для розрахунку силових характеристик.

Теоретичними дослідженнями встановлено, що ефективними є струминні захоплювачі з комбінованими плоскою-конічною і плоскою-сферичною активними поверхнями. Їх силові характеристики вищі від захоплювачів з плоским торцем (на 40…60% для захоплювачів з циліндричним соплом і на 20…30% для захоплювачів з кільцевим соплом). Ефективні значення параметрів струминного захоплювача з циліндричним соплом і плоско-сферичною активною поверхнею наступні: р0н<400 кПа; r0<4 мм; r1/r0=(4,5…5,5) і r2/r0=(8,5…10,5).

Аналіз експериментальних досліджень підтвердив достовірність теоретичних залежностей (відхилення теоретичних значень від експериментальних не перевищує 15%.). Дослідженнями встановлено, що для струминних захоплювачів з циліндричним соплом та плоско-сферичною активною поверхнею ефективний діапазон радіусів сопла r0=(2h0…4) мм, а при значеннях радіального проміжку h=0,16…0,25 мм та δ=0,21…0,24 мм забезпечується їх максимальні силові характеристики. Для ежекційних захоплювачів з кільцевим соплом ефективне значення радіального проміжку h1=(1,9…2,2) h0, висота кільцевого сопла h0=0,08…0,12 мм, а кут його нахилу a<20°.

Розроблено технічні вимоги до струминних захоплювачів та визначено їх технічні характеристики. Встановлено, що енергетична ефективність захоплювачів з плоско-конічною або плоско-сферичною активними поверхнями на 30% вища від захоплювачів з плоским торцем. Розроблено методику інженерного розрахунку параметрів струминних захоплювачів. Запропоновано ряд конструктивних схем пристроїв завантаження листового матеріалу на основі струминних захоплювачів, наведено формули для розрахунку їх основних параметрів. Результати роботи впроваджені на ПАТ «Булат».