АНОТАЦІЯ

 

Фендьо О.М. Обґрунтування параметрів та конструкцій струминних захоплювачів пристроїв завантаження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2012.

Дисертація присвячена обґрунтуванню конструктивних та експлуатаційних параметрів струминних захоплювальних пристроїв з метою підвищення їх піднімальної здатності за рахунок ефективного використання енергії потоку повітря.

В дисертації проведено газодинамічний аналіз процесів протікання потоків повітря в соплових елементах та в проміжку між взаємодіючими поверхнями струминних захоплювальних пристроїв та об’єктів маніпулювання, на його основі обґрунтовано методи підвищення піднімальної здатності даних пристроїв.

Виведено аналітичні залежності для розрахунку силових характеристик струминних захоплювачів та визначено їх раціональні конструктивні параметри. Обґрунтовано вплив геометричних параметрів активної поверхні струминних захоплювачів на їх силові характеристики.

Розроблено технічні вимоги до струминних захоплювачів та визначено їх технічні характеристики. Розроблено методику інженерного розрахунку параметрів та динамічних характеристик струминних захоплювачів. Запропоновано ряд конструктивних схем пристроїв завантаження листового матеріалу на основі струминних захоплювачів, наведено формули для розрахунку їх основних параметрів.

Ключові слова: безконтактний захоплювальний пристрій, струминний захоплювач, аеродинамічний ефект, повітряна подушка, струмінь повітря, об’єкт маніпулювання, сопло.