Павленко - Операційний менеджмент та його технологія

Просмотров: 4133Похожие книги

Павленко - Операційний менеджмент та його технологія

Д.О.Харченко, доц - Режими поведінки статистичних моментів у неадитивній статистиці

В.М.Власенко - Історія держави і права України. Ч.1

Швачко С.О. - Семантична полівекторність квантитативних слів. Лінгвокогнітивні аспекти

- Види та обсяг оперативного лікування пошкоджень сухожилків кисті у дітей – Веслов А.В.