3 Виражена компетентність. Конкурентні переваги

 

Виражена компетентність - це показник, який характеризує спроможність підприємства виробляти продукцію кращої якості, ніж його конкуренти, тобто зберігати конкурентоспроможність, що дозволяє привертати і зберігати споживача з чітко визначеними потребами.

Так, наприклад, підприємство, що займається доставкою товарів, може мати у своєму розпорядженні максимальний парк нових вантажівок, але виражена компетентність не буде досягнута, оскільки характеристика парку не є визначеною для його конкурентоспроможності, якщо значна частина клієнтів потребує доставки невеликих вантажів.

Критеріями конкурентоспроможності є:

мінімізація сумарних витрат на одиницю продукції;

першість за технічними характеристиками продукції, що випускається;

висока надійність і довговічність вироблюваних виробів;

гарантований час доставки;

"індивідуалізація" виробів на вимоги замовника;

гнучке регулювання обсягів випуску продукції.