1 Загальний підхід до управління запасами

 

Запаси – це кожний ресурс, що використовується для того, щоб задовольнити поточну або майбутню потребу.

Так, на підприємствах запаси становлять близько 40% загального інвестиційного капіталу.

Функції запасів:

накопичення, що виявляє залежність обсягу запасів від сезонних змін попиту;

захист від зміни цін та інфляції;

управління витратами залежно від зміни величини замовлення.

Системи управління запасами:

класифікація запасів, вимірюваних в одиницях запасів, АВС-аналіз;

інвентаризація.

Розглянемо ці системи більш докладно.

АВС-аналіз – це розподіл запасів на три групи на основі їх річної вартості, яка наводиться в гривнях. Виходячи з цього, клас «А» одиниць найменувань характеризується високим річним обсягом. Їх питома вага становить 15% загальної кількості одиниць запасів і при цьому дані запаси здатні забезпечити 70–80% загальної вартості запасів.

Клас «В» одиниць найменувань – це середня величина річного обсягу одиниць запасів. Вони становлять близько 30% загального числа одиниць найменувань і 15–20% загального обсягу в грошових одиницях.

Клас «С» одиниць найменувань становить 55% найменувань загального числа і всього 5% річного обсягу витрат.

Інвентаризація запасів необхідна, щоб знати, якими ресурсами володіє фірма, і концентрувати увагу на тих найменуваннях запасів, що дійсно необхідні. Для цього запаси піддаються інвентаризації і системі аудиторських перевірок. Цикли розрахунків спираються на класифікацію, отриману в АВС-аналізі, унаслідок чого підраховуються одиниці найменувань, порівнюються з даними поточного обліку, і, виходячи з цієї перевірки, неточності документуються.

Перевірки за групою одиниць найменування "А" проводяться один раз в місяць, за групою одиниць найменування "В" – один раз у квартал, а за групою одиниць найменування "С" – один раз у півроку.

Моделі управління запасами припускають, що попит на певний виріб:

не залежатиме від попиту на інші вироби (попит на праски не залежить від попиту на кавоварки);

залежатиме від попиту на інші вироби (для виробництва одного авто потрібно 4 колеса).