1 Мета, задачі, методи та зміст оперативного планування

 

Оперативне управління складається з оперативного планування виробництва і диспетчеризацій.

Оперативне планування виробництва – це доведення затвердженої річної виробничої програми підприємства до кожного цеху, ділянки й робочого місця у вигляді оперативно-календарних планів і організація їх виконання.

Диспетчеризація – централізоване безперервне управління з координації робіт, що охоплює облік, контроль, аналіз, регулювання, організацію і стимулювання, виконання оперативно-календарних планів усіма цехами і підрозділами підприємства.

Оперативне управління складається з таких етапів:

прогнозування (визначення майбутнього ходу подій);

нормування (розроблення календарно-планових нормативів);

планування (оперативно-календарне планування роботи підрозділів);

організація;

оперативний облік.

Основним завданням оперативного планування є забезпечення планомірного ритмічного виробництва з метою виконання зобов’язань з постачання продукції за умови найкращого використання виробничих ресурсів, а також мінімального зв’язування оборотних коштів на всіх стадіях виробничого процесу.

Існують такі методи оперативного планування:

обсяговий;

календарний;

обсягово-календарний;

обсягово-динамічний.

Обсяговий метод використовується для розподілу обсягу виробництва продукції, що випускається, у натуральних, трудових і вартісних величинах за терміном виконання і виробничими підрозділами.

Календарний метод застосовується для визначення календарних термінів ходу виробництва.

Обсягово-календарний метод одночасно враховує терміни і обсяги виконуваних робіт за умови узгодження номенклатури, термінів і обсягу запланованих робіт з можливою пропускною спроможністю виробничих підрозділів у цілому періоді, що розглядається.

Обсягово-динамічний метод дозволяє одночасно враховувати терміни, обсяги випуску і динаміку виконання робіт узгодженої номенклатури, термінів і обсягів запланованих робіт з повним і рівномірним завантаженням виробничих підрозділів за видами робіт на весь період, що розглядається.