2 Фонди часу, що застосовуються при розрахунках виробничої потужності

 

У свою чергу фонди часу бувають:

календарний (для одиниць устаткування, що працюють безперервно):

 

Фкал = 365 ∙ 24 = 8760 год;

 

режимний (номінальний):

 

Фреж = S (q ∙ Др – Тн ∙ Дп),                                                               (3.3)

де  S – кількість робочих змін;

q – тривалість робочої зміни;

Др – кількість робочих днів у плановому періоді;

Дп – кількість передсвяткових днів;

Tн – кількість неробочого годинника в передсвяткові дні;

ефективний (дійсний, робочий) фонд часу:

 

                                                                               (3.4)

 

де а – відсоток втрат робочого часу на плановий ремонт; змінюється в межах від 2 до 12%.