3 Контроль і аналіз ходу виробництва в сучасній організації

 

Контроль за ходом виробництва має на меті виявлення відхилень від встановлених планових завдань і календарних графіків виробництва, неполадок у роботі різних підрозділів і служб підприємства. Контроль повинен бути, по-перше, оперативним, по-друге, - безперервним у всіх ланках основного виробничого процесу, починаючи від надходження в цехи сировини, матеріалів, кінчаючи здачею готової продукції на склади.

Склад і зміст робіт з контролю, періодичність його виконання розрізняються залежно від типів виробництва:

у одиничному виробництві об'єктами контролю є графіки оперативної підготовки виробництва і терміни виконання найважливіших робіт за окремими замовленнями. Стан заділів контролюється для комплектів на замовлення, підготовка виробництва - за особливо важливими позиціями;

у серійному виробництві контролюється номенклатура, кількість і терміни випуску складальних одиниць, провідних деталей, стан складських заділів заготівок, деталей, ступінь комплектної забезпеченості складальних робіт. Контроль виконання планових завдань виконується позмінно, за календарними планами випуску деталей, за замовленням в цілому. Заділи контролюються в розрізі деталей і в групових комплектах;

у масовому виробництві контролюються такт роботи потокових ліній і заділи на всіх стадіях виробничого процесу. Контроль випуску виробів проводиться за добу відповідно до такту, заділи перевіряються подетально, строго контролюються недостаючі деталі. Особливе місце в системі управління якістю продукції займає технічний контроль. Він є системою методів, засобів і заходів, в результаті яких ідентифікується якість готової продукції, напівфабрикатів і сировини вимогам стандартів і міжцеховим нормативам, а також забезпечується вироблення високоякісної продукції відповідно до цих нормативних документів і стандартів.

Задачі технічного контролю:

встановлення якості готової продукції;

попередження впливу випадкових і суб'єктивних чинників на якість продукції;

забезпечення дотримання заданого технологічного режиму.

Функції технічного контролю виконує служба технічного контролю підприємства, яка може включати:

відділ технічного контролю;

центральну лабораторію;

лабораторії цехів;

групи контролю та ін.

Служба технічного контролю підкоряється безпосередньо директору підприємства.

На підприємствах технічний контроль здійснюється за двома напрямками:

контроль якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції;

контроль параметрів технологічного режиму.

Класифікація технічного контролю:

за стадіями виробництва:  повинен бути профілактичним, оперативним, точним, обов'язковим;

за частотою контролю (попередній, проміжний, остаточний);

за формою (лабораторний, інструментальний, візуальний);

за методами (загальний, вибірковий).