ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

У чому полягає сутність операційного менеджменту?

Який основний критерій діяльності операційної системи?

Назвіть функції операційного менеджменту.

Розкрийте сутність методів операційного менеджменту.

Які існують види операційних систем?

Дайте характеристику стратегічного управління.

З якою метою та як проводиться оптимізація виробничої програми?

Розкрийте сутність агрегатного планування і його стратегії.

Які існують методи агрегатного плану?

 Розкрийте сутність дезагрегування в ієрархії планування.

 Що становить собою загальний підхід до керування запасами?

 Дайте характеристику моделі запасів незалежного попиту.

 Які існують запаси залежного попиту?

 У чому полягає сутність оперативного керування?

 Які існують методи оперативного планування?

 Що таке виробнича потужність?

 У чому полягає сутність організації трудових процесів?

 Назвіть основні принципи організації робочого місця.

 Що таке продуктивність праці та які основні методи її підвищення?

 У чому полягає сутність планування трудового процесу та нормування праці?