Анотація

Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу – Лямцев О.В.

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня

 кандидата економічних наук

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник:

Шапочка Микола Костянтинович,

кандидат економічних наук, професор

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми 2012