Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера

Просмотров: 2893Похожие книги

Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера

В.К. Лукашев - Технология производства высокомолекулярных соедине-ний. Производство нитратов целлюлозы

Літнарович Р.М. - Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави

Т.О. Дегтярьова - Навчальні матеріали зі вступного фонетико-граматичного курсу української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення

- Теория сетей Петри и моделирование систем. Часть 2- Дж. Питерсон