Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера

Просмотров: 2836Похожие книги

Г.О. Швіндіна - Організація праці менеджера

И.Г. Воробьева - Общая химическая технология. Ч.2

- Анатомія живота – за ред.. В.Г. Ковешнікова, В.З.Сікора

Л.Г. Мельник, И.Б. Дегтярёва - Информационно-коммуникационные основы функционирования экономических систем

- Обґрунтування раціональних динамічних параметрів запобіжного гальмування шахтних підіймальних установок – Васильєв В. І.