Питання для самоперевірки:

Чому прийняття управлінського рішення вважається циклічним процесом? Які етапи ухвалення управлінського рішення ви можете назвати?

Для чого треба робити оцінку виконання управлінських рішень? Яку роль відіграє зворотний зв'язок у роботі менеджера?

Що таке делегування? Чи делегується відповідальність?

Яким чином менеджер повинен делегувати обов'язки та повноваження?

Як впливають на авторитет менеджера та рівень його влади обсяги та види делегованих повноважень?