Тема 4 Інформація в роботі менеджера

Управління формальними та неформальними комунікаціями

 

Зміст лекції

Інформація: сутність, класифікація.

Сутність комунікації. Функції та роль комунікації в організації.

Особливості управління формальними комунікаціями.

Управління неформальними комунікаціями.

 

Ключові слова: інформація, економічна інформація, управлінська інформація, документаційні системи, організація документообігу, чутка.