Анотація

молоді та спорту України

Сумський державний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація праці менеджера - Г.О. Швіндіна

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

Сумський державний університет

2011

 

 

Організація праці менеджера: конспект лекцій / укладач Г.О. Швіндіна. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 132 с.

 

Кафедра управління