Питання 4. Публічні виступи та презентації

У середньому представник ділового світу впродовж дня вимовляє більше десяти тисяч слів. Іншими словами, публічні виступи - це краща щохвилинна реклама роботи менеджера. Перед будь-яким виступаючим стоїть ряд послідовних задач:

привернути увагу аудиторії (цитата, історія, посилання на Біблію, міфи, риторичне питання, історичний епізод, парадокс);

запалити людей своєю енергією і донести до них головну думку вашої промови (утягнути кожного в розмову, показати важливість проблеми, весь виступ повинен бути чітко спланованим, зваженим, мати ясну спрямованість і логіку; розкладіть весь матеріал на елементи; добре усвідомте ту ключову думку, що лежить в основі вашої промови);

завоювати своєю ідеєю розуми слухачів (факти, ілюстрації, приклади, порівняння, логічні висновки, наочні матеріали, статистичні дані);

розвинути і закріпити успіх, перенести його на прозу життя (позначте перспективність доповіді, ще раз підсумуйте основні висновки).