Зміст

 

                С.

Тема 1 Основи організації управлінської  праці 5

Зміст науки організації праці. Елементи праці. Характеристика управлінської діяльності, організація управлінської праці Робоче місце менеджера. Основні вимоги до проектування та впровадження раціональних прийомів та методів праці. Роль менеджера в організації.

 

Тема 2 Менеджмент та лідерство як соціальні феномени  21

Роль менеджера в організації. Різниця між лідером та керівником.  Підходи до визначення професійно важливих якостей менеджера як керівника.  Вимоги сучасних компаній при наймі менеджерів на роботу .

 

Тема 3 Прийняття управлінського рішення та основи делегування  42

Управлінське рішення. Особливості його прийняття. Правила та алгоритм делегування.

 

Тема 4 Інформація в роботі менеджера 

Управління формальними та неформальними комунікаціями  52

Інформація: сутність, класифікація. Сутність комунікації. Функції та роль комунікації в організації. Особливості управління формальними комунікаціями. Управління неформальними комунікаціями.

 

Тема 5 Форми ділового спілкування  72

Особливості ділового спілкування. Ділова бесіда. Правила проведення нарад та зборів. Публічні виступи та презентації.

Правила спілкування по телефону. Проведення переговорів.

Правила активного слухання.

 

Тема 6 Планування роботи менеджера. Тайм-менеджмент  90

Трудові витрати менеджера. "Поглиначі" часу і як з ними боротися. Система планування менеджера. Матриця Ейзенхауера або правило "камінців у кошику". Метод Зайверта у складанні планів дня.

 

 

Тема 7 Реалізація трудової активності менеджера  106

Добовий графік працездатності робітника. Менеджмент на основі вчення про біоритми.

 

Тема 8 Управління кар'єрою менеджера  112

Поняття ділової кар'єри. Організація підбору та оцінки кадрів. Життєві кризи менеджера.

 

Тема 9 Економічна ефективність роботи менеджера  119

Поняття "ефект" та "ефективність управління". Методичні підходи до розрахунку економічної ефективності управлінської праці. Методика розрахунку ефекту та ефективності управлінської праці та удосконалення системи управління.

 

Література  131