Питання для самоперевірки

Чим відрізняється управлінське спілкування від спілкування взагалі?  Які ролі відіграє управлінське спілкування в організації?

Мета ділової бесіди. Які етапи ділової бесіди ви можете назвати?

Наради та збори: у чому полягають їх схожі та відмінні риси?

Яку роль відіграють презентації в роботі менеджера?

Телефонні розмови: як менеджер повинен працювати з клієнтами та відвідувачами, якщо вони йому телефонують?

Основні етапи переговорів та їх особливості.

Які рекомендації ви можете дати для того, щоб спілкування проводилося на високоефективному рівні?